Primary Navigation

Halal Oaza

Platforma Halal Oaza je počela sa radom

Dugo očekivana platforma za halal turizam je oficijelno počela sa radom.

Platforma Halal Oaza ima za cilj pružiti dostupnost halal usluga na jednom mjestu svim korisnicima koji su u potrazi za takvom vrstom usluge. Također, želimo da probudimo svijest i kod onih ljudi koji do sada nisu obraćali pažnju da li koriste halal usluge.

Činjenica koja nas raduje je ta da je u zadnjih nekoliko godina naglo skočila potražnja za halal ponudama. U Halal Oazi ćete moći pronaći i rezervisati smještaj, apartmane, vile sa bazenom, vikendice kao i druge halal pakete koji nude uslugu u vidu relaksacije, odmora, zdravlja i slično.

Pored smještajnih kapaciteta, trudit ćemo se okupiti i halal restorane, salone i prodavnice kako bi našim korisnicima omogućili lakši pronalazak a istovremeno podržali rad istih.

Halal Oaza će prvenstveno nuditi ponude iz naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz drugih zemalja poput Turske, Crne Gore i Hrvatske.